Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b1226e16d356a3c2cd6e01d3af6b86698e34bdf3834fd44ac8b43de13e03ec19
13jnGxM41GmgreZ6uHYKhrYAKPggfJciXH
17nDfQfcvmVjeYXMp59REoQ5GdJ2RRPbw8 0.03103904 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-06-19 15:06:00
Bao gồm trong khối 471978 ( 2017-06-19 15:06:13 + 0 Phút )
Xác nhận 60684 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03240156 BTC
Tổng sản lượng 0.03103904 BTC
Phí 0.00136252 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 709.646 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 177.411 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03103904 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu