Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b0edecec5507ab28f0653a2a38e9208967c27c0b80e1d5208899f793de65e67b
1A2UzyZNCTTwDUjGmL3ek4F4GG8NAriL2w
15d251oFC8abRVmPYokPUXA22C13MpNMHX
14oEFaWCTUsKuH65PFgBMftrr5fWatLZFC
12ogsr2yxEn1x7sjZzs6QKfrjiNBDfiKKg 0.00064868 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00137659 BTC
Tóm lược
Kích thước 521 (Byte)
Cân nặng 2084
Thời gian nhận 2017-12-07 13:52:57
Bao gồm trong khối 498390 ( 2017-12-09 11:58:03 + 2,765 Phút )
Xác nhận 39136
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00278652 BTC
Tổng sản lượng 0.00202527 BTC
Phí 0.00076125 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 146.113 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 36.528 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00137659 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu