Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

b01b6b1584c626c7bdbff9fc452ae709dbbc99ec1c77267a41af9bc7b070b1a2
3GoJ5w2wVB6DSMgjqc7pzQg9uwaf5tDwT2
3KWjQZahNifz9iZLCua3qosNouGW9CYAnS 0.03783797 BTC
14KUSJj2yjwSECDRjjsZCcoQN4bNYTM3zR 0.06529661 BTC
Tóm lược
Kích thước 373 (Byte)
Cân nặng 1492
Thời gian nhận 2017-07-17 15:31:26
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 4 Phút )
Xác nhận 66364
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.1037296 BTC
Tổng sản lượng 0.10313458 BTC
Phí 0.00059502 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 159.523 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.881 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03783797 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu