Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

afe291796058ef9e23bde869abe6ad88f823b2fc2188a2bb26a13460c9fc9288
1EUPBMJu3YC4DUeZkKDhBWh15ftWvJuk4m
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0389 BTC
1HJV4zfSJrjFe16GYcdm6sc1dVanQDGK2 1.52888 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2014-07-14 12:19:41
Bao gồm trong khối 310701 ( 2014-07-14 13:36:21 + 77 Phút )
Xác nhận 226686
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.56779 BTC
Tổng sản lượng 1.56778 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.425 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.106 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0389 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu