Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

af59b0e523956b3a6bce31bc489edfc38c5600415561cc92dc77420b49ad8dfa
17gpHCTYEXkW1eer7NkVbuT2xGaHKT3xr3
14FDfve3UiGuvDNt7e4PHB8EUab2t4h3Dz 0.05135108 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00216995 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-12-04 07:12:16
Bao gồm trong khối 497512 ( 2017-12-04 07:19:13 + 7 Phút )
Xác nhận 35751 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.05358913 BTC
Tổng sản lượng 0.05352103 BTC
Phí 0.0000681 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 30.133 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 7.533 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00216995 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu