Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ad76faa227bf31d950908bc396a08e292979e950542e5e043035af23d57a4904
14yPTxrd4A6rEZkszDLtVzFkoaSH7Z2Jrt
1JPyub9oVkTW1v2kroh71MgMRBk8k6ym4H 1.99397443 BTC
1L3DPVbJLS8TH7S1o8RDQvg2gXjtz6JCUu 0.00530141 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-02 14:41:38
Thời gian khóa Khối: 473865
Bao gồm trong khối 473866 ( 2017-07-02 14:45:42 + 4 Phút )
Xác nhận 69250
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 2 BTC
Tổng sản lượng 1.99927584 BTC
Phí 0.00072416 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 321.849 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 80.462 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00530141 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu