Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

acb032b15ba01d2c40aeca3ed441b5d669845c561f67f81aefc0f968c442d08f
3Bg5WDKzMjHv3Y4LG2jf94e9HVwCJTLGpX
3EBBhrKEkQvojs5Hxif2mDi4b9LzeH5Skr 0.00152947 BTC
3Bg5WDKzMjHv3Y4LG2jf94e9HVwCJTLGpX 9.46516094 BTC
Tóm lược
Kích thước 334 (Byte)
Cân nặng 1336
Thời gian nhận 2017-07-17 15:05:18
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 30 Phút )
Xác nhận 65955
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 9.46745161 BTC
Tổng sản lượng 9.46669041 BTC
Phí 0.0007612 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 227.904 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 56.976 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00152947 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu