Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ac7133abe360ea1e6f2db6a8634907cc2fe97d575229da7f66012206194c496d
1PQ6EAZvNiqVoprBUDu7jA7xE57vWZJxoS
1NC52BZooGqABgfSTzB8KfrehyApLiqC9c
1RGJVy1yr489566MvXUntLK6VKnkdeKvw 0.08163156 BTC
3Jz577z7Sw8d5MCzXeVyi2PoXHAZF5tzFy 0.36688843 BTC
Tóm lược
Kích thước 371 (Byte)
Cân nặng 1484
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:29
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61365
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.44918052 BTC
Tổng sản lượng 0.44851999 BTC
Phí 0.00066053 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 178.04 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 44.51 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.36688843 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu