Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ab932ed1b3a7fd9b3ebc26d0db6bdc6f5668b302c5cedaaf35fbee73c6219a90
1DxJTn99HDBjpRZEkjeXHsTFDdYY2surfq
1P7mSZLbDb82CyyJn2EnQ2crVgfrz7Luom 0.01242565 BTC
3BUv8RvroeE89V5EtV2dZBQLiV6SiB39Rw 0.02 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-23 04:53:26
Bao gồm trong khối 477122 ( 2017-07-23 05:02:47 + 9 Phút )
Xác nhận 55273 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03248215 BTC
Tổng sản lượng 0.03242565 BTC
Phí 0.0000565 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 25.223 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 6.306 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01242565 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu