Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

ab8fdbe0f48ea8370743615ae42dcb1fd95218ee8b78e35d243f8ff5563e229d
1MYnRaeKAKgEnqc6RS6iUSgqL9nzSjWfNu
13PZi9oEjjDJNRDcnp6HZKAKcwxUYRMYSL
1J7khCbBQi7kLisd4DEPKP7kWvbCy2mRtT 0.1492 BTC
1HCZm4jEBsyJ3wAfggedfw3djLRLdKtCwX 0.00932817 BTC
Tóm lược
Kích thước 374 (Byte)
Cân nặng 1496
Thời gian nhận 2017-07-16 14:22:35
Thời gian khóa Khối: 476077
Bao gồm trong khối 476078 ( 2017-07-16 14:32:46 + 10 Phút )
Xác nhận 60965
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.15942881 BTC
Tổng sản lượng 0.15852817 BTC
Phí 0.00090064 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 240.813 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 60.203 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.1492 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu