Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

aaf901a4ae61183769caeabc6ee085f5c0feb164f2a98963e7860ca1686c5344
1P9xh8BXHopSr6y9aF87BCnfinDgWwbK51
16r6EmqS2b8vLXQzE9TKaDLS2t4764XbXZ 0.26947019 BTC
1PU322CFENcNZWoRumX8CKqtGWNvPK9LwN 4.63519028 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:24:14
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 11 Phút )
Xác nhận 66115
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 4.9050319 BTC
Tổng sản lượng 4.90466047 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.08 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.27 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.26947019 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu