Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

aa7f5fe4eb4f5640039e6db218ff93f9c91e14715124f2e660ac920fd94779d9
1HQ71WBzGSWxpbHdnk6tDzyEXViK9qkFQb
14rcsbfSJnptMSh6tR6XrAouyXgRF5ms92 0.00010376 BTC
1J8ZxvMPs6YQhhuzuoSrp3TySvLHSqmLDD 0.01428995 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:45
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60492
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.01488757 BTC
Tổng sản lượng 0.01439371 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00010376 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu