Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a9eb89a23a8ed3a3e5517f297f4967e81e3c6d1cf7cc2d219db1a9791ee259b7
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1NgpFrw1ToCyJobfZCnGtpEEX4Y5LVhXdW 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00940919 BTC
Tóm lược
Kích thước 4740 (Byte)
Cân nặng 18960
Thời gian nhận 2015-01-01 16:20:39
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 5 Phút )
Xác nhận 199820
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.28780201 BTC
Tổng sản lượng 0.28730201 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.549 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.637 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu