Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a9ccf0de24edbdcf14de2c1c1fbe0700cd17b1bc0cc18e0282ec4c9897f6f8f4
1M31c4sppQhBQ2gfB6EWUaVCNf4C2FAY8u
1NypGZDz6D7VmjyE6xNRD4xSuTiRjBCPKV 0.00064726 BTC
3ELALCQtggumTXLTQKGFvhVoEfk6AeL8Fs 0.007263 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:00
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66198
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00840412 BTC
Tổng sản lượng 0.00791026 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 221.462 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.365 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00064726 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu