Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a890b27af330a18b8efcea064d439d91525507f20fc9e59decd92cc875e038fb
1EnkQQFeYyDG2iTNEPF9eZUaouRoG9HAyx
12YGfeb3SW7bAnNwzpYr1qhEKYHAyaV2Cv 0.00152489 BTC
1MpVbCtpCsyTKDJgqJk1qZGpjEEqGdsXCS 30.96070122 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:04
Thời gian khóa Khối: 476233
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 61456
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 30.96267811 BTC
Tổng sản lượng 30.96222611 BTC
Phí 0.000452 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 200 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 50 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00152489 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu