Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a81df2025f68a6ce2e536554dc59f7cc069023a8621f302349faeceef905e4a4
1Bet32kBtZzXViMs1PQHninHs4LADhCwtB (BetCoin Dice 48 percent )
1FFirnLctcZxVx5otnLNZ4dDGUkMBM4vNr 0.0001 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2015-04-09 11:03:00
Bao gồm trong khối 351372 ( 2015-04-09 11:03:40 + 1 Phút )
Xác nhận 186350
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0002 BTC
Tổng sản lượng 0.0001 BTC
Phí 0.0001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 44.843 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 11.211 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0001 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu