Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a7a604dd37be69af60da71c903d17cdbac3a1e75233d11738936c4cd84d86981
1N79W9ReP8rfMAfnTr43XcoWgF86HkUuWr
1ZC5r4eGxYzTDh6iiC6dzNkDTqnhwMWsP 0.00947621 BTC
1EZyfW1iXhAXT7C5FoVLQoS2DJAmnvyX9V 0.03787774 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-15 17:32:52
Thời gian khóa Khối: 475940
Bao gồm trong khối 475941 ( 2017-07-15 17:38:32 + 6 Phút )
Xác nhận 56644 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04789745 BTC
Tổng sản lượng 0.04735395 BTC
Phí 0.0005435 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 241.556 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 60.389 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00947621 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu