Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a7636f1a6be88819946fe41476f7871ef1e49e060f3053c7715f8ed804105992
19JbNkQKvEdteRGzZLk6vQMNJoW9T6pqDh
3AdoV6w6t21WZN7Qt7EK89z6Dv88JH3Zym 0.01226963 BTC
1NnwGhxS9SLGaSFhR1yN6ShmNLjJjzQzj4 7.93649469 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:06
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 60960
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 7.94925816 BTC
Tổng sản lượng 7.94876432 BTC
Phí 0.00049384 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.464 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.116 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01226963 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu