Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a6dcb507ff34087ce9b5d3586d31029fc2b0f407d7d37afdeb6c22725166dad6
1GxoufUi7DDJHKePinWiH4mNkAEvkZThb1
1D5gHYMwM8ya5VZkdcURWjNGb8LaH7Wwqt 1.43327122 BTC
1KFuErEY4GAnUN2xxKPLpzr3A8ydwzRb8K 0.036162 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:00
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 61010
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.46992708 BTC
Tổng sản lượng 1.46943322 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.036162 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu