Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a496c4525d844c8e260c899398b11392fff71040ee2b89950257291a4d56ac1a
1G6MCZZ4scpGQYZxWowJj6wg58yjE6R2ku
3G1TKUqto86gz6UjXt8kznbooP663ypYA7 0.05877 BTC
12Rjpvnr2qDxAeNZb5ridwRHUrTKfyxy6q 0.1978575 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-07-17 15:12:00
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 24 Phút )
Xác nhận 56677 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.25699565 BTC
Tổng sản lượng 0.2566275 BTC
Phí 0.00036815 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.353 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.088 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.05877 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu