Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a3828c2397724482258d653f19b29015e02b51283b74408e686ae6ac700ef3df
1CPkSoGpcYzLj1WFSNgcW4RNj6jbS32R9t
1Gv7ZjE9YkiGbiQkuj8c8a61XyV2e3UTe1 861.3047042 BTC
1Lgoxe8HP215xKVvm8KghP1n8z5nXci6D3 0.007982 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:23:04
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 12 Phút )
Xác nhận 60463
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 861.31305763 BTC
Tổng sản lượng 861.3126862 BTC
Phí 0.00037143 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 165.08 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.27 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.007982 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu