Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a2fd6f17b5fe4135f752366ee6c748ada3ce8aac0a7f280138d85622b05ad03c
17TanT4gSHiPGdNHxR9h6NC3mX7nRYt2vK
38UpiscvaVvyeRQeFdTpUwdZ3tb57SHbgN 0.09592 BTC
1J37CY8hcdUXQ1KfBhMCsUVafa8XjDsdCn 6.78453305 BTC
Tóm lược
Kích thước 256 (Byte)
Cân nặng 1024
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:01
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 2 Phút )
Xác nhận 65772
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 6.8810169 BTC
Tổng sản lượng 6.88045305 BTC
Phí 0.00056385 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 220.254 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 55.063 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.09592 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu