Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a2a1315d99b67e42f83460bde525ba499d8f444217e4e27a9d4667e18502aa55
17SVLB7mZvDt4j31UaFfXbmjDLp4RN5i6P
12uRghtEudJCjDCm1yR4h9VJKjharSnzfN 5.98746084 BTC
18FH5gnWTycMEm8zYEXcEBbD19STL161qn 0.12937056 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:56
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66763
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 6.11732526 BTC
Tổng sản lượng 6.1168314 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.12937056 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu