Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a22502bb67f4d2a8b0af8290a57ba3b77fc36948728ec39efb82894031f93a6b
3Krhqj6oTndssyMZwadzvitgwMK6zbv9vV
3LPfon2A3jPssXgzQiHKLMJEstpGLyQiW6
3D3wNXM1AzHviTUG7XzrVRExVeNTQkETSw
3QpcRFkDvC3J6aWiesGZw3antzXPR9E4u6 0.24721493 BTC
1N8bzM9qhTPMwVUwuQk3UKvm6xDb4KJkL 1 BTC
Tóm lược
Kích thước 961 (Byte)
Cân nặng 3844
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:04
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 65772
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.2491 BTC
Tổng sản lượng 1.24721493 BTC
Phí 0.00188507 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 196.157 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 49.039 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 1 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu