Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a1c3929507f0917fd4dd6f0a2bf9716a38620f31404b8b92decbc57fc7d68497
15XZBYra4GYeyqwVMrs3NFaNKJhXUMMm6x
1M1QYKhw8Gk4Gv68iRydKHAYr3ZPGC3jPE 0.004842 BTC
1Jxbbapyt141TETyzqAKGEgwJVouSSgVfU 0.00004183 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:06
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 66689
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00537769 BTC
Tổng sản lượng 0.00488383 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00004183 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu