Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a13672425ad553a9878305420e2e078a3d2b9987e807b9e75ad48371d56b64c7
1J19VPLrLyBdCGDB5yrqQoTjTdafTbiYFf
1AzpJt3fZ6JgJ2VTMhv6MQkSU7fFhY7QLQ 0.02783177 BTC
1L3DPVbJLS8TH7S1o8RDQvg2gXjtz6JCUu 0.00845381 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-08-03 14:38:31
Thời gian khóa Khối: 478868
Bao gồm trong khối 478869 ( 2017-08-03 14:39:00 + 0 Phút )
Xác nhận 59050
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.03654063 BTC
Tổng sản lượng 0.03628558 BTC
Phí 0.00025505 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 113.356 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 28.339 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00845381 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu