Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

a01154bde38f8395336db203f8a9193be3548f98ff416d91ec98ed07910b163a
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ
1PpysgBYdJNLyyjtKvm9CddxGmAS4qdu1P 0.1309 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-07-26 23:11:46
Bao gồm trong khối 477719 ( 2017-07-26 23:16:41 + 5 Phút )
Xác nhận 64574
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.1314 BTC
Tổng sản lượng 0.1309 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 260.417 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65.104 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.1309 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu