Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9feaedb700d2456a376806310a7deba264c37e8e5d7165f79d2792dd6320d7bd
12K47UZbkcs9yXnWdCB6bXSqTNb7AewjtN
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.0216 BTC
18PqJp4Yo4nYZXUH6BvYhTMGakApx9NNUg 1.23917 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2014-12-05 14:45:24
Bao gồm trong khối 332999 ( 2014-12-05 14:55:20 + 10 Phút )
Xác nhận 204418
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 1.26078 BTC
Tổng sản lượng 1.26077 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0216 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu