Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9e379f65a6f986ee56d833c49dd9e562cdc4353d20ff64160d70c211c1768c74
1QD5UPfAtVg64akKrp16VpLHdSbQUSjrAN
18McFnyVFpsq7N2fudQ7NxV3KJEZeKk55b
13WHy718yPtpcR2eVpe17eC3fYNFWBjtny 0.00944403 BTC
3PAFipVg7movJssqFpf5hovpfKcfnh8DAS 0.06149796 BTC
Tóm lược
Kích thước 369 (Byte)
Cân nặng 1476
Thời gian nhận 2017-07-17 15:18:11
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 17 Phút )
Xác nhận 60873
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.07149999 BTC
Tổng sản lượng 0.07094199 BTC
Phí 0.000558 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 151.22 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.805 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.06149796 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu