Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9d51bf1e73cf853c961566f5d0b9649e173e045e47e707740b127fb7eac7b379
1N943ueszbLj6s5QJKPam6QhN9GuoCdD48
1JyVmEYn2LPjauWAckWcNf5tpfT47FcpCz 19.91442728 BTC
1PHQMWjnrfbCoHWryGsNmzk84k1XD5KXzC 0.029797 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 13:43:04
Bao gồm trong khối 476226 ( 2017-07-17 13:48:25 + 5 Phút )
Xác nhận 56804 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 19.94471806 BTC
Tổng sản lượng 19.94422428 BTC
Phí 0.00049378 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.487 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.622 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.029797 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu