Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9af414f4915bd5d758488bd6cbd08026ad247178623375201cecc662d9d0603a
1LpNodDzdmeTmKbbMbco41VGgd2Wgjqfj
1JB771k9AS1PgQ8notScbm8GvJQXupfrah 0.868824 BTC
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org ) 0.096479 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2014-12-19 13:56:55
Bao gồm trong khối 334965 ( 2014-12-19 14:41:43 + 45 Phút )
Xác nhận 202114
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.965313 BTC
Tổng sản lượng 0.965303 BTC
Phí 0.00001 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 4.444 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.111 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.096479 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu