Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9aef592ce1e97a537a46baa5deaa57901ae041d67e46daf6179218ccf06734d8
19ZFrsvM8mwRgjaztzAZRYFzC7zwXrzRMY
1GwifTHqRGMAYXDJwS7qxXkxjGsNED8DxH 0.00085 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-12-29 11:01:06
Bao gồm trong khối 501555 ( 2017-12-29 11:03:09 + 2 Phút )
Xác nhận 41166
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00115625 BTC
Tổng sản lượng 0.00085 BTC
Phí 0.00030625 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 159.505 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 39.876 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00085 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu