Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9abf4136d9aab5c8dd170388370114d0f8bc0fdf1092c06ca99bf3601bf078ef
1F6Qr6ikcFPMyebUPJ7w2TvFWmLjgc77Ef
1ADNCsqSkXawDr3k8i4PYKVBZDwchNA48U 0.0875 BTC
Tóm lược
Kích thước 191 (Byte)
Cân nặng 764
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:27
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 65931
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.088 BTC
Tổng sản lượng 0.0875 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 261.78 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65.445 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0875 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu