Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9a4e23c333d428ec528112c7fe2849e46fc51671ef22a321ca44bcb663f22d70
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
18XMwFsJ5sHG4drFJJ64Zbr6ZdHtRcPJUQ 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.14431429 BTC
Tóm lược
Kích thước 4746 (Byte)
Cân nặng 18984
Thời gian nhận 2015-01-01 16:21:04
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 5 Phút )
Xác nhận 200122
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.42270711 BTC
Tổng sản lượng 0.42220711 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.535 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.634 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu