Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

99828f4b6a966e14abd4a20a8f54fe9d92a5068c4f167485dc43a7ccd94cf8c7
13iFDKNnLj4tseW2ZqwfrVJoPdLvcicKj7
13DTQXnrJP6DA2CFXYU7utHpTbni3RkRqy 0.00088288 BTC
1QE4oYNF7to5DksHMMSuDo2ENsFo3bVNT3 0.20041536 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:44
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 57004 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.2017921 BTC
Tổng sản lượng 0.20129824 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 219.493 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.873 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00088288 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu