Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

99280a28df9eaa8117bc7330805fdb924f2ce6958c9d97435c514bf12c9e2834
1MrpXVRaFEMG4WKPtPa6e2opikhPQXrH9M
14dgfjGKuQfKPoENTbshnG34Pa1RAgYCG6 0.18710597 BTC
35Wo5J1tNAKyXcjAcuN2LEFDrGQH3EnHF2 0.0335 BTC
Tóm lược
Kích thước 223 (Byte)
Cân nặng 892
Thời gian nhận 2018-01-03 21:16:22
Bao gồm trong khối 502427 ( 2018-01-03 21:17:53 + 2 Phút )
Xác nhận 34551
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.22163545 BTC
Tổng sản lượng 0.22060597 BTC
Phí 0.00102948 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 461.65 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 115.413 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0335 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu