Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9618d5f444d4b590cf71b5fc99efc738398285a2fa9860a8e88ead7bb3416099
1P9BBcZC3T4nC5wGvniEH5hYFYxJgs6kBV
12sXgmDEG3xkzAzq4tWD14ZekNb3JoSgVG 0.00000586 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.00261 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-04 22:13:32
Bao gồm trong khối 497618 ( 2017-12-04 22:17:25 + 4 Phút )
Xác nhận 35392 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.00295427 BTC
Tổng sản lượng 0.00261586 BTC
Phí 0.00033841 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.404 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.601 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.00000586 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu