Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

9516afbb5745f02fcbaa848547c316c874022254a479636b3215ccc07725d585
1AxkzKf1JQMioFcD3yjRvhircPqNWQTKTN
1EnpJgduDoEEZzDNMN5kr44v33PALMofSt 0.37261088 BTC
1FLog3EAGyf5jDtE9J4QFR2MNMFBoQEzRy 0.031125 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-09-17 19:54:09
Thời gian khóa Khối: 485702
Bao gồm trong khối 485801 ( 2017-09-17 22:23:47 + 150 Phút )
Xác nhận 47386 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.40375202 BTC
Tổng sản lượng 0.40373588 BTC
Phí 0.00001614 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 7.173 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 1.793 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.031125 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu