Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

93dedabcc11aeac4cee15fc2ce83cb48f881b2ea58eefd93768426f3c0715068
1LcH6Dnwn8L1rRRD4ceDPXR4iyzL8HWjf2
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.005 BTC
1E3ggHmVX9XeezvpUPRxdojQWwj8U3u139 0.39336256 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-12-06 16:01:46
Bao gồm trong khối 498557 ( 2017-12-10 11:11:29 + 5,470 Phút )
Xác nhận 33605 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.39856596 BTC
Tổng sản lượng 0.39836256 BTC
Phí 0.0002034 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 90.4 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 22.6 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.005 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu