Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

938129c9e28ca984e19df2e8f1285883c6729d609ffde17180a74ee8bc50792f
1GxPnUrLeEnuNnwo3UJnaDcqWrVzkj4oPb
1ADNCsqSkXawDr3k8i4PYKVBZDwchNA48U 0.04758941 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:26
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 61122
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.04808941 BTC
Tổng sản lượng 0.04758941 BTC
Phí 0.0005 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 260.417 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 65.104 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.04758941 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu