Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

929dfd32d3572f658f3944a150fcfaa3b8be02c6af959ab1041ae3c546806dfe
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive )
17gN64BPHtxi4mEM3qWrxdwhieUvRq8R2r (Archive.org )
1PPxS8JgXJTiuTL4v7wTR3VHcVwJFgBWWw 0.27789282 BTC
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.02091963 BTC
Tóm lược
Kích thước 5821 (Byte)
Cân nặng 23284
Thời gian nhận 2015-01-01 16:20:33
Bao gồm trong khối 336972 ( 2015-01-01 16:25:44 + 5 Phút )
Xác nhận 200554
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.29941245 BTC
Tổng sản lượng 0.29881245 BTC
Phí 0.0006 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 10.308 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 2.577 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.27789282 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu