Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

92704e6d414c2715e63bc219155ccdbd08ae2e7a92e105a72230ffaf6f5bceb7
1EEvthLPEre6kFZoTCviwfbiopJqVBreUj
19swUFxh3KA2ZoTfEQCoh8gdY7aDdXE7Q3 0.04345644 BTC
16xSzRZdqayVdrw5rADNL9XB4aDgLyGNfz 0.03769539 BTC
Tóm lược
Kích thước 225 (Byte)
Cân nặng 900
Thời gian nhận 2017-07-17 15:33:23
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 2 Phút )
Xác nhận 56410 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.08149083 BTC
Tổng sản lượng 0.08115183 BTC
Phí 0.000339 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.667 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.667 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.03769539 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu