Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

921026618478a8f60f0b12562c3c2bd11277fb7bc0cca4234aa79bd2bc9dcb2b
12WK7uYeF9GUaVFe8ZeJPhCX9Fd94jFXrH
1Archive1n2C579dMsAu3iC6tWzuQJz8dN (Internet Archive ) 0.0009222 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-12-04 19:26:55
Bao gồm trong khối 497623 ( 2017-12-04 22:49:40 + 203 Phút )
Xác nhận 35240 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0010578 BTC
Tổng sản lượng 0.0009222 BTC
Phí 0.0001356 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 70.625 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 17.656 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0009222 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu