Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8f4140ddd93e01179fb8267f2e333d94d44f8347e6f2d79a0436ddb47bf2f597
1256mC4eAwy3abxbjUW4Hwhgrk1EkRFjKT
1Dza9H1osbnmFgfZxGM9xzurfagsEC5TqD
3Q14iaPyKkC13tDdzrMk9CD2UKqkxpU2Zj 0.00481311 BTC
13dJC3e3WYSR2rP5D8MsBbwLa9t78VEQtE 0.01465259 BTC
Tóm lược
Kích thước 371 (Byte)
Cân nặng 1484
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:37
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 60515
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.0200237 BTC
Tổng sản lượng 0.0194657 BTC
Phí 0.000558 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.404 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.601 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01465259 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu