Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8efdae9ae804de5b3dc3f3192831b83eb25c0fcc727506b95593d9db789e65e1
1CnjqYsrhq84khPoWFp1S426RoJe7KRmE2
1LyVMUMa4LhXHBhiFeyrCc5QuRgHGneuv2 177.50230223 BTC
3QvbxQGAJKzvyhVHwG2VjLoAa37gttGCkh 0.14806058 BTC
18dfQgTMTPt3VtdXfZuGcjGa2Y4FuRCaLn 0.01029274 BTC
1LHegt2xXLANL3qaaqrkK6h2XwVMjsRp6K 0.039002 BTC
3FLYBfRWupTN2xH9bcHBH4YFX98dxgmR7Q 2.199 BTC
1PY2Qz9qTz8idkiK8PF313ZnVCRpi6HQvD 0.7275 BTC
Tóm lược
Kích thước 357 (Byte)
Cân nặng 1428
Thời gian nhận 2017-07-17 15:32:05
Thời gian khóa Khối: 476232
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 3 Phút )
Xác nhận 66475
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 180.62674593 BTC
Tổng sản lượng 180.62615755 BTC
Phí 0.00058838 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 164.812 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 41.203 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.01029274 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu