Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8c65bbf435d4cbdff4c45341df6374ea42fd0720ef5ec0ddbe3d0a166be7c018
16y1ke9yt63Us3Y7U6rQPK8LPY4a9ooh16
1H1gek9z4rq3uybf7KScmbh99mQUVP3pYZ 0.005518 BTC
Tóm lược
Kích thước 191 (Byte)
Cân nặng 764
Thời gian nhận 2017-07-17 15:35:08
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 0 Phút )
Xác nhận 60726
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.006268 BTC
Tổng sản lượng 0.005518 BTC
Phí 0.00075 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 392.67 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 98.168 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.005518 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu