Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8ba7ae7037a0828bf583cc5e717c011c868587859138af94a8b12aca1a65c6be
1E9mAxbMBoGpRGo5TDebUVJuRYvEUi5SEp
3NzYrbJ9svAgJcjGd4PH8SCPMUf7ZVnxQn 0.0177 BTC
1FBTQpNaKGqQGmvCu31PwreHRAcy7guhGo 9.56668187 BTC
Tóm lược
Kích thước 224 (Byte)
Cân nặng 896
Thời gian nhận 2017-09-14 17:46:45
Bao gồm trong khối 485246 ( 2017-09-14 17:51:02 + 4 Phút )
Xác nhận 51806
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 9.58471817 BTC
Tổng sản lượng 9.58438187 BTC
Phí 0.0003363 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 150.134 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 37.533 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.0177 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu