Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8aedb7fad562e71d9ccde5034ae6f45c2168fcaf9ca2f76e2f0b43f8677cef1f
15ekF9YuSrTcbQxPDxruf3ZmCrjGYqzmLR
1HFFv2w5UWpFa1We9KupbhU3XYfeBzbj1D 0.23 BTC
1FLfaq8ePgdpmioX7m4poAopqaT2McGVBM 0.02312628 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:34:50
Bao gồm trong khối 476234 ( 2017-07-17 15:35:33 + 1 Phút )
Xác nhận 66355
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.25362014 BTC
Tổng sản lượng 0.25312628 BTC
Phí 0.00049386 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 218.522 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 54.631 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.02312628 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu