Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8add2b787a9e14a982a99f64bbbbf38f1f1e1e038deaa302b34ba2a0317b5294
1FLpYS5K5776Wi6u4w47sqxHEc7A9VJwcJ
1LRqwe2VUZwQEbpM6HJ7jYoGLZaeQwFDXX 0.4283 BTC
Tóm lược
Kích thước 192 (Byte)
Cân nặng 768
Thời gian nhận 2017-08-11 08:50:53
Bao gồm trong khối 480052 ( 2017-08-11 08:55:27 + 5 Phút )
Xác nhận 52965 Xác nhận
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.429 BTC
Tổng sản lượng 0.4283 BTC
Phí 0.0007 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 364.583 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 91.146 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.4283 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu