Giao dịch Xem thông tin về giao dịch bitcoin

8aa99c143fc48cfd93c3c0a5aa060d4aa74329a9257a4022dc7a1c21977ac516
1F9HBsJnJy3dsX2b1t2KLyG85yugSLsaJp
17zu1Dz2DuwyeCxakUAsGPGTNMJ8xxzwLm 0.10812578 BTC
15YREUSDPU3A4thRHcRwfHPGpjuUhipxxX 0.24092839 BTC
Tóm lược
Kích thước 226 (Byte)
Cân nặng 904
Thời gian nhận 2017-07-17 15:10:26
Bao gồm trong khối 476233 ( 2017-07-17 15:33:54 + 23 Phút )
Xác nhận 66222
Hình dung Xem Sơ đồ trang
Đầu vào và đầu ra
Tổng đầu vào 0.34945622 BTC
Tổng sản lượng 0.34905417 BTC
Phí 0.00040205 BTC
Lệ phí cho mỗi byte 177.898 sat/B
Phí trên một đơn vị khối lượng 44.475 sat/WU
Dự kiến ​​BTC Transacted 0.10812578 BTC
Scripts Hiển thị các tập lệnh & đồng xu